Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 318/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z 2019-03-20

Sygn. akt III Nsm 318/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński

Protokolant: Martyna Stanecka

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 roku w Nakle nad Notecią

na rozprawie sprawy

z wniosku K. N. (1)

z udziałem S. N.

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią K. N. (2)

postanawia

1.  zmienić pkt 2 wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie XC 1584/12 w ten sposób, że powierzyć K. N. (1) ur. (...) w S. synowi R. i A. zam. B. ul. (...) wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką K. N. (2) ur. (...) w B. ograniczając S. N. ur. (...) w K. córce B. i R. władzę rodzicielską nad małoletnią K. N. (2) do prawa współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka;

2.  stwierdzić, że wnioskodawca i uczestniczka ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński

Sygn. akt: III Nsm 318/18

UZASADNIENIE

K. N. (1) w dniu 29 października 2018 r. złożył wniosek o zmianę rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – Wydział X Cywilny Rodzinny z dnia 28 maja 2013 r. sygn. akt X C 1584/12 w zakresie punktu 2 poprzez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej wnioskodawcy – K. N. (1) i ustalenie miejsca zamieszkania małoletniej córki stron – K. N. (2) każdorazowo w miejscu zamieszkania ojca, ograniczając tym samym władzę rodzicielską uczestniczce – S. N.. W uzasadnieniu wniosku K. N. (1) podał, iż jego małżeństwo z uczestniczką zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 roku. W wyroku rozwodowym stron rozstrzygnięto o władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką K. N. (2), powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem matce S. N., a wnioskodawcy ograniczając wykonywanie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, w szczególności w sprawach dotyczących wychowania, edukacji i zdrowia. Wnioskodawca wskazał, iż w 2017 roku uczestniczka zachorowała na stwardnienie zanikowe boczne ( (...)). Postęp choroby uniemożliwił uczestniczce normalne funkcjonowanie w życiu społecznym, sprawił, iż matka małoletniej nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i wymaga stałej opieki pielęgniarki. Wnioskodawca podkreślił, że owe okoliczności sprawiają, że S. N. nie jest w stanie należycie wykonywać powierzonej jej władzy rodzicielskiej. Nadto K. N. (1) podał, iż od wakacji letnich w 2018 roku małoletnia mieszka wraz z nim w B. i tam podjęła naukę w szkole średniej.

S. N. w piśmie z dnia 21 listopada 2018 r. wniosła o oddalenie wniosku jako całkowicie bezzasadnego, wskazując m. in., że ograniczenie władzy rodzicielskiej jest surowym środkiem ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Nadto uczestniczka podała, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzi niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej powierzonej jej wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie X C 1584/12. Dodała, że faktycznie choruje na nieuleczalną chorobę, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne ( (...)), jednak okoliczność ta, jej zdaniem, nie wpływa na ograniczenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córka K. N. (2).

W trakcie rozpoznawania przedmiotowej sprawy strony w całości podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska, z tym, że na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. wnioskodawca sprecyzował, że uczestniczka miałaby mieć ograniczoną władzę rodzicielską do prawa współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, ustalając każdorazowe miejsce pobytu małoletniej w miejscu zamieszkania ojca, na co pełnomocnik uczestniczki wyraził zgodę.

S ąd ustalił i zważył, co następuje.

Małoletnia K. N. (2) ur. (...) w B. jest dzieckiem wnioskodawcy K. N. (1) i uczestniczki S. N. urodzonym w trakcie trwania małżeństwa stron zawartego w dniu 26 września 1995 r. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie XC 1584/12 małżeństwo K. N. (1) i S. N. zostało rozwiązane przez rozwód z winy wnioskodawcy i jednocześnie w wyroku tym Sąd powierzył S. N. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron K. N. (2) ur. (...) ograniczając ojcu władzę rodzicielską nad dzieckiem do prawa współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka dotyczących osoby i majątku. Po rozwodzie małoletnia K. N. (2) zamieszkiwała wspólnie z matką, jednakże na skutek zachorowania przez uczestniczkę na stwardnienie zanikowe boczne ( (...)) we wrześniu 2018 r. opiekę nad córką przejął ojciec K. N. (1). Małoletnia zamieszkała wówczas wspólnie z nim i jego konkubiną B. R. w lokalu należącym do wnioskodawcy w B..

Dowód : zeznania wnioskodawcy K. N. (1) /k.38v akt/;

kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r. sygn.

akt XC 1584/12 /k. 7-8 akt/;

odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej K. N. (2) /k.6 akt/;

informacja z systemu PESEL-SAD o uczestniczce /k.12 akt/;

informacja z systemu PESEL-SAD o wnioskodawcy /k.12 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy K. N. (1) /k.35-36 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania uczestniczki S. N. /k.24-25 akt/;

akta XC 1584/12 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

K. N. (1) ma 48 lat. Jest lekarzem stomatologiem. Obecnie zamieszkuje wraz z małoletnią K. N. (2) i swoją konkubiną B. R. w B. przy ul. (...) w domu 2-rodzinnym. Do jego dyspozycji jest całe piętro. Jest on właścicielem lokalu. Mieszkanie ma powierzchnię 90 m2, składa się z salonu z aneksem kuchennym, 2 sypialni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego. Małoletnia córka stron ma tam swój oddzielny pokój, a w nim stworzone warunki do nauki i odpoczynku. Ojciec małoletniej w pełni zabezpiecza jej potrzeby materialno-bytowe. Wnioskodawca ma zasądzone alimenty na córkę w wysokości 1300 zł. Małoletnia K. N. (2) wprowadziła się do ojca we wrześniu 2018 roku, kiedy to rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w B.. Fakt zamieszkania z ojcem był wyborem małoletniej córki stron, który został zaakceptowany przez uczestniczkę. Dziewczynka wyraża wolę i chęć mieszkania u ojca na stałe. Z wnioskodawcą łączą ją prawidłowe relacje, czuje się dobrze w jego domu. Stosunki z partnerką wnioskodawcy są także prawidłowe i pozytywne. Małoletnia córka stron w weekendy jeździ wraz z bratem do matki, która mieszka w S., wówczas się nią opiekują. Pomiędzy matką, a córką jest bliska relacja, stąd też jej zaangażowanie w opiece nad uczestniczką. S. N. choruje na ciężką i nieuleczalną chorobę - stwardnienie zanikowe boczne ( (...)). Postęp choroby spowodował, iż wymaga ona stałej opieki osób trzecich, nie porusza się samodzielnie i ma poważne kłopoty z mówieniem. Z powodu choroby u matki małoletniej występuje obniżony nastrój i stany emocjonalne. Matka dziewczynki miewa myśli samobójcze, o czym informuje małoletnią. Zdarza się, iż K. N. (2) jest szantażowana emocjonalnie przez matkę.

Dowód : zeznania wnioskodawcy K. N. (1) /k. 38v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy K. N. (1) /k.35-36 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania uczestniczki S. N. /k.24-25 akt/.

Uczestniczka S. N. ma 50 lat. Mieszka w S. przy ul. (...) w mieszkaniu o powierzchni 75 m2, składającym się z 4 pokoi, kuchni i 2 łazienek, którego jest właścicielką. Każde z dzieci uczestniczki ma w jej mieszkaniu osobny pokój. Pokój małoletniej K. N. (2) jest urządzony odpowiednio dla jej potrzeb. S. N. utrzymuje się z renty w wysokości 1700 zł. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, choruje na stwardnienie zanikowe boczne ( (...)), niedowład czterokończynowy. Choroba spowodowała u matki małoletniej problemy z mową (obkurczenie krtani). Z uwagi na stan zdrowia ma przyznane usługi opiekuńcze w wymiarze 8 godzin dziennie z (...) S.. Uczestniczka korzysta z pomocy sąsiadów, dzieci i fundacji. Ze względu na fakt, iż potrzebuje opieki całodobowej, zatrudnia ona opiekunkę, za co płaci 2000 zł miesięcznie. S. N. ponosi koszty utrzymania mieszkania w następującym wymiarze: czynsz 150 zł miesięcznie, energia elektryczna 100 zł miesięcznie, woda 120 zł miesięcznie, nieczystości 50 zł. Matka małoletniego dziecka interesuje się losem córki, śledzi jej postępy w nauce. Dzieci uczestniczki odwiedzają ją w weekendy. Matka rozumie potrzebę kontaktu córki z ojcem, chce jednak być odpowiedzialna za losy małoletniej.

Dowód : zeznania wnioskodawcy K. N. (1) /k. 38v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy K. N. (1) /k.35-36 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania uczestniczki S. N. /k.24-25 akt/.

Małoletnia K. N. (2) ma obecnie 16 lat, od września 2018 roku uczęszcza do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego nr I w B. o profilu biologiczno-chemiczno-fizycznym. Dziewczynka jest dzieckiem zdrowym, dobrze się uczy, nie sprawia problemów wychowawczych w domu i szkole. K. jest silnie uczuciowo związaną z matką i ojcem. Małoletnia chce mieszkać z ojcem, jest to jej świadoma decyzja podyktowana wyborem szkoły w B., chęcią zamieszkania w mieście oraz stanem zdrowia matki. K. wie, że jej matka jest poważnie chora, dlatego też odwiedza ją z bratem w weekendy, pomagając wówczas w opiece nad nią. Małoletnia jest związana ze swoim bratem B. N., relacje pomiędzy rodzeństwem są prawidłowe.

Dowód : zeznania wnioskodawcy K. N. (1) /k. 38v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania wnioskodawcy K. N. (1) /k. 35-36 akt/;

odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej K. N. (2) /k. 6 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania uczestniczki S. N. /k. 24-25 akt/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: dokumentów w postaci: odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniej K. N. (2) /k.6 akt/, kserokopii wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r. sygn. akt XC 1584/12 /k.7-8 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD o wnioskodawcy /k. 12 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD o uczestniczce /k.12 akt/, sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania uczestniczki S. N. /k.24-25 akt/, sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy K. N. (1) /k.35-36 akt/, akt XC 1584/12 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, a także zeznań wnioskodawcy K. N. (1) /k.38v akt/.

Przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości, treść tych dokumentów jest jednoznaczna i jasna, zostały sporządzone w przepisanej formie i przez upoważnione do tego organy, nie noszą śladów manipulacji, a ich prawdziwość nie była kwestionowana w toku postępowania, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd dał wiarę zeznaniom wnioskodawcy K. N. (1) /k.38v akt/, strona opisała w nich wzajemne relacje byłych małżonków oraz obecną sytuację małoletniego dziecka, warunki bytowe, okoliczności choroby uczestniczki, wnioskodawca wskazał w jaki sposób wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków rodzicielskich, jak przebiegały jego kontakty z córką, zainteresowanie jej sytuacją, wkład w proces wychowawczy, edukację, leczenie, utrzymanie itp., zeznania wnioskodawcy były jasne, logiczne i jednoznaczne, niekwestionowane, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne.

Uczestniczka postępowania była w toku postępowania reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego, który w jej imieniu składał pisma procesowe oraz oświadczenia przed Sądem. Sąd pominął dowód z przesłuchania uczestniczki z uwagi na jej niestawiennictwo na rozprawie z przyczyn zdrowotnych, uznając jednocześnie, iż jej zeznania nie są niezbędne do ustalenia prawidłowego stanu faktycznego oraz wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jak również obiektywnie niemożliwe do uzyskania (uczestniczka już nie mówi).

Zgodnie z art. 92 kro dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, przy czym władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 kro). Natomiast w myśl art. 96§1 kro rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych (art. 961 kro). Zgodnie z aktualnie obowiązującym od dnia 29 sierpnia 2015 r. brzmieniem art. 107 kro, ustalonym na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.), jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (art. 107§1 kro). Artykuł 107§2 kro mówi z kolei, że w braku porozumienia, o którym mowa w §1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (art. 107§3 kro). Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka (art. 106 kro). Jak podkreśla się w orzecznictwie i literaturze przepis art. 107 kro dotyczy sytuacji, gdy oboje rodzice nie mogą wykonywać władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie z tego powodu, że żyją w rozłączeniu, natomiast art. 109 kro daje podstawę ograniczenia władzy rodzicielskiej, gdy jest ona wykonywana niewłaściwie. Jak wynika z wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSN 1968 r., Nr 5, poz. 77 orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, któremu nie powierza się jej wykonywania musi być sformułowane w sposób konkretny. Orzeczenie ograniczające władzę rodzicielską jednego z rodziców na podstawie art. 107 kro może m. in. obejmować decyzje, co do kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku, leczeniem, wyborem szkoły, zawodu itp. Wybór tego z rodziców, któremu powinno się powierzyć w wypadku ich rozłączenia wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza w sytuacji typowej, gdy walory ich obojga, jako wychowawców dziecka są wysokie. Jest rzeczą oczywistą, że kryterium naczelnym jest, tak jak w przypadku wydawania innych decyzji z zakresu władzy rodzicielskiej, dobro dziecka. Rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie można natomiast traktować jako „sporu prywatnego” między rodzicami (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1950 r., ŁC (...), PiP 1950 r., Nr 11, str. 158). Przy wyborze jednego z rodziców jako tego, który będzie wykonywał władzę rodzicielską w pełnym zakresie należy mieć na uwadze kwalifikacje podmiotowe obojga rodziców, w tym także ich zdolności wychowawcze. Stosownie do tego należy każdorazowo ocenić, które z nich daje lepszą gwarancję wychowania dziecka na prawego człowieka. Należy też badać, który z rodziców ma możność osobistego wykonywania pieczy nad dzieckiem. Przy wydawaniu orzeczenia na podstawie art. 107 kro należy mieć na uwadze cechy dziecka, a więc jego wiek i płeć. Przy wyborze rodzica któremu powierza się władzę rodzicielską, nie ma rozstrzygającego znaczenia, ani stanowisko (nawet zgodne) rodziców, ani ich wina w spowodowaniu rozłączenia, chyba że stanowi ona wyraz nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1949 r., WaC 76/49, PiP 1950, Nr 7, str. 118 a także orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1974 r., II CR 1229/54, OSN 1957 r., Nr 2, poz. 35).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy w świetle zebranych dowodów i poczynionych na ich podstawie ustaleń zdaniem Sądu nie ulegało żadnych wątpliwości, że od czasu wydania przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu 28 maja 2013 r. w sprawie XC 1584/12 wyroku rozwodowego, na mocy którego wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią K. N. (2) powierzono matce dziecka S. N. ograniczając ojcu K. N. (1) władzę rodzicielską nad dzieckiem do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka dotyczących osoby i majątku, w sytuacji małoletniej K. N. (2) i jej rodziców zaszły zmiany uzasadniające, dla dobra dziecka, konieczność zmiany przedmiotowego orzeczenia poprzez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią K. N. (2) ojcu dziecka K. N. (1) i ograniczenie tej władzy matce dziecka do prawa współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, za czym przemawiały następujące względy. Po pierwsze należy podkreślić, że wnioskodawca K. N. (1) miał cały czas systematyczny kontakt z małoletnią K., z którą jest związany emocjonalnie, interesuje się sytuacją dziewczynki, jej postępami w nauce, posiada stałe źródło utrzymania w postaci dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, wszystko to powoduje, że funkcjonowanie wnioskodawcy jest prawidłowe. Wnioskodawca posiada dobre kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, potrafi zadbać o codzienne sprawy dziecka, okazać mu ciepło i akceptację, szanuje uczucia dziecka, umie odczytywać jej potrzeby psychiczne i je zaspokajać, małoletnia K. w jego obecności czuje się bezpiecznie, może swobodnie z nim rozmawiać na wszystkie tematy. Wnioskodawca posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe dla małoletniej K., dziecko ma swój odrębny pokój odpowiednio wyposażony i urządzony. W miejscu zamieszkania K. N. (1) panuje spokojna atmosfera, nie ma interwencji policji, kłótni czy awantur a małoletnia ma zapewnione u ojca poczucie bezpieczeństwa. Małoletnia K. N. (2) w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania jej ojca jednoznacznie wskazała, że chciałaby na stale zamieszkać z ojcem, gdyż od września 2018 roku podjęła naukę w szkole średniej w B. i chciałaby zamieszkać w mieście. Jednakże najważniejszą okolicznością, którą Sąd wziął pod uwagę w przedmiotowej sprawie jest choroba uczestniczki. Nie ulega wątpliwości, iż stwardnienie zanikowe boczne ( (...)), na które cierpi matka małoletniej stanowi przesłankę do ograniczenia jej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Postęp choroby uniemożliwił S. N. swobodne poruszanie się, a także spowodował problemy z mową a aktualnie praktycznie już jej zanik. W wyniku choroby uczestniczka wymaga stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na powyższe, matka nie jest w stanie wykonywać ciążących na niej uprawnień i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, a przede wszystkim pełnić pieczy nad córką. Stan zdrowia matki dziewczynki powoduje u niej obniżenie nastroju oraz emocji, co niejako odbija się na dziecku. Uczestniczka jest świadoma swojej choroby i akceptuje zamieszkanie córki z ojcem. Pomimo choroby matka interesuje się córką, jej edukacją, stanem zdrowia i wychowaniem. Pomiędzy dziewczynką i jej matką istnieje silna więź emocjonalna, z tego względu mimo zamieszkania z ojcem we wrześniu 2018 roku, małoletnia odwiedza matkę w weekendy, wówczas opiekując się nią. Pomimo tego, że uczestniczka S. N. dotychczas prawidłowo sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaspokajała należycie potrzeby bytowe i mieszkaniowe córki, dbała w odpowiednim stopniu o edukację dziecka, jej rozwój fizyczny, to na skutek pogłębiającej się choroby, dobro dziecka przemawia za ograniczeniem jej wykonywania władzy rodzicielskiej i powierzeniem jej wykonywania ojcu dziewczynki, gdyż matka dziecka tych obowiązków już nie wykona. Podkreślenia wymaga, że wnioskodawca jest osobą spokojną, szanuje uczucia małoletniej K., rozumie silną potrzebę dziecka do kontaktów z drugim rodzicem, potrafi dać małoletniej poczucie bezpieczeństwa. W ocenie Sądu zamieszkanie przez dziewczynkę na stałe z ojcem nie spowoduje żadnych drastycznych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu małoletniej, małoletnia będzie uczęszczała do wybranej szkoły w B., która znajduje się zresztą w bliskiej odległości od domu wnioskodawcy, będzie miała możliwość utrzymywania częstych kontaktów z uczestniczką. K. N. (1) daje obecnie lepsze gwarancje zapewnienia prawidłowego rozwoju małoletniej K. N. (2), w przeciwieństwie do uczestniczki S. N. jest w stanie zaspokoić w pełni emocjonalne i psychiczne potrzeby dziecka, zapewnić mu poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, zadbać o dalszy właściwy rozwój dziewczynki, a także respektować prawo do szerokich kontaktów dziecka z matką, jednocześnie zapewniając córce odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, opiekę oraz kontrolę, czego w odpowiednim stopniu nie jest w stanie zagwarantować uczestniczka, dlatego też bezpośrednią pieczę nad dzieckiem powinien sprawować wnioskodawca.

Mając powyższe na uwadze i kierując się treścią powołanych przepisów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. Z uwagi na brak porozumienia dotyczącego wykonywania władzy rodzicielskiej i możliwości wspólnego jej wykonywania przez strony Sąd dla dobra dziecka uregulował te kwestię poprzez powierzenie wykonywania władzy jednemu z rodziców z ograniczeniem tej władzy drugiemu do prawa współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka. Oczywiście nie należy zapominać, że orzeczenie wydane przez sąd opiekuńczy może być, jak większość orzeczeń tego sądu zmienione, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (art. 577 kpc).

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 520§1 kpc.

Sędzia Sądu Rejonowego

/Wojciech Kokociński/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Borońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński
Data wytworzenia informacji: