Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 96/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z 2020-09-24

Sygn. akt III Nsm 96/19

POSTANOWIENIE

Dnia 24 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński

Protokolant: Sekretarz Sądowy Angelika Zachęś

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 roku w Nakle nad Notecią

na rozprawie sprawy

z wniosku B. C.

z udziałem A. C.

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie kontaktów nad małoletnią L. C.

postanawia

1.  zmienić kontakty B. C. ur. (...) w Z. syna A. i E. z małoletnią córką L. C. ur. (...) w Z. ustalone w pkt 4 wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11.01.2016 roku w sprawie XC 1566/15 w zakresie kontaktów osobistych w ten sposób, iż ustalić, że wnioskodawca B. C. będzie widywał się ze swoją małoletnią córką L. C. podczas pobytów w Polsce:

- w okresie pomiędzy 25 grudnia 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku nieprzerwanie przez 3 (trzy) kolejne dni od godziny 9:00 pierwszego dnia do godziny 18:00 trzeciego dnia,

- w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 30 czerwca 2021 roku nieprzerwanie przez 4 (cztery) kolejne dni od godziny 9:00 pierwszego dnia do godziny 18:00 czwartego dnia,

- w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku nieprzerwanie przez 5 (pięć) kolejnych dni od godziny 9:00 pierwszego dnia do godziny 18:00 piątego dnia,

- poczynając od 1 stycznia 2022 roku dwa razy w roku nieprzerwanie przez 7 (siedem) kolejnych dni od godziny 9:00 pierwszego dnia do godziny 18:00 siódmego dnia,

przy czym o planowanych przyjazdach do Polski na kontakty z dzieckiem wnioskodawca jest obowiązany każdorazowo informować uczestniczkę z miesięcznym wyprzedzeniem; kontakty będą odbywały się poza miejscem zamieszkania dziecka i bez udziału uczestniczki A. C. ur. (...) w B., córki M. i Z., zobowiązuje wnioskodawcę do każdorazowego odbierania dziecka z miejsca zamieszkania i odprowadzania go tam po zakończeniu spotkań oraz nakazuje uczestniczce do wydawania wnioskodawcy dziecka i nie przeszkadzaniu mu w realizowaniu kontaktów;

1.  w pozostałym zakresie wniosek oddalić;

2.  zobowiązać wnioskodawcę B. C. do udziału w zajęciach mających na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i przedłożenia Sądowi zaświadczenia potwierdzającego udział wnioskodawcy w przedmiotowych zajęciach;

3.  zobowiązać uczestniczkę A. C. do wzięcia udziału wspólnie z małoletnią L. C. w konsultacjach psychologicznych mających na celu przygotowanie emocjonalne małoletniej do rozszerzenia kontaktów z ojcem w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i przedłożenia Sądowi zaświadczenia potwierdzającego udział uczestniczki i małoletniej w przedmiotowych konsultacjach;

4.  stwierdzić, że wnioskodawca i uczestniczka ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sędzia Sądu Rejonowego

Wojciech Kokociński

Sygn. akt: III Nsm 96/19

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2019 roku ojciec małoletniej L. B. C. wniósł o zmianę kontaktów z małoletnią córką, uregulowanych na mocy wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2016 roku sygn. akt X C 1566/15 w ten sposób, aby miał prawo do kontaktu z małoletnią L. C. dwa razy do roku podczas jego pobytów w Polsce przez 7 kolejnych dni w 2019 roku a od 2020 roku przez 14 kolejnych dni, bez obecności matki dziecka i poza miejscem zamieszkania córki. Jednocześnie wniósł o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania przedmiotowego postępowania na czas wakacji letnich w lipcu 2019 roku. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest z małoletnią emocjonalnie związany, bardzo ją kocha, pomimo tego, że mieszka w Wielkiej Brytanii to utrzymuje z dzieckiem stały kontakt, głównie pośredni ale także osobisty, zgodnie z wyrokiem rozwodowym, przy czym z racji wieku dziecko powinno móc spędzać z nim czas poza miejscem zamieszkania, bez obecności matki, z czym niestety nie zgadza się ciągle uczestniczka, stąd koniecznym stało się złożenie niniejszego wniosku.

Uczestniczka A. C. wniosła o oddalenie wniosku w całości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie z uwagi na brak odpowiedniej opieki ze strony wnioskodawcy podczas kontaktów, małą odpowiedzialność jego jako ojca, chęć zabierania dziecka do jego rodziców do Z. na wakacje, gdzie małoletnia nie chce jeździć, stanowisko dziecka co do tego, że nie widzi potrzeby zmiany sposobu kontaktów z ojcem i nie zgadza się na żadne z nim wyjazdy.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko i sygnalizował możliwość zawarcia ugody. W dniu 22 maja 2019 roku na rozprawie doszło do wydania postanowienia o zabezpieczeniu, na mocy którego ojciec mógł spędzić z córką podczas pobytu w Polsce pomiędzy 22 lipca a 9 sierpnia 2019 roku dodatkowo poza kontraktami uregulowanymi w sprawie rozwodowej w każdym tygodniu jeden dzień powszedni oraz dwa weekendy od soboty rano do niedzieli wieczorem poza miejscem zamieszkania dziecka i bez udziału matki w odległości nie większej niż 100 km od miejsca zamieszkania.

Ostatecznie wnioskodawca zmodyfikował wniosek w taki sposób, aby miał możliwość kontaktu z córką przez 7 kolejnych dni dwa razy do roku bez obecności matki.

Uczestniczka wyraziła zgodę na stopniowe rozszerzanie kontaktów ojca z córką poczynając np. od 3 kolejnych dni i zwróciła uwagę na konieczność pracy rodziców nad sobą.

S ąd ustalił i zważył, co następuje.

Małoletnia L. C. ur. (...) w Z. jest dzieckiem wnioskodawcy B. C. i uczestniczki A. C., pochodzącym z małżeństwa zawartego dnia 2 sierpnia 2008 roku. Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie X C 1566/15 rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z zaniechaniem orzekania o winie, powierzył matce wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią L. C. ograniczając ojcu tą władzę do prawa decydowania o istotnych sprawach dziecka, zasądził od wnioskodawcy na rzecz córki alimenty w kwocie 200 funtów miesięcznie oraz uregulował kontakty B. C. z małoletnią córką poprzez ustalenie, że ojciec będzie miał prawo utrzymywania z dzieckiem nieograniczonych kontaktów pośrednich oraz codziennego kontaktu osobistego podczas pobytów w Polsce (o których miał zawiadamiać matkę dziecka z tygodniowym wyprzedzeniem), przy czym kontakty będą odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka z możliwością wyjścia na spacer pomiędzy godziną 9:00 a 18:00.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

zeznania uczestniczki A. C. /k.72 akt/;

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2016 roku sygn.

akt X C 1566/15 /k.7-8 akt/;

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej L. C. /k.9 akt/;

sprawozdania z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w miejscu

zamieszkania uczestniczki /k.23-24, 30-31, 68-69 akt/;

akta X C 1566/15 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Małoletnia L. C. zamieszkuje wraz z matką A. C. w W.. Uczestniczka na co dzień opiekuje się córką, troszczy się o nią i wychowuje ją, w czym pomaga także babcia macierzysta - Z. A., która zajmuje się wnuczką podczas nieobecności matki, gdy ta np. wykonuje pracę zawodową. Uczestniczka wraz z małoletnią zamieszkują w wynajmowanym lokalu o powierzchni 48 m2, składającym się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, odpowiednio wyposażonym, małoletnia ma do dyspozycji swój osobny pokój. A. C. ma 42 lata, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniona jest na umowę o pracę w (...) Oddział w B. z wynagrodzeniem około 1.800 złotych miesięcznie netto. Uczestniczka otrzymuje od wnioskodawcy na córkę alimenty w kwocie 200 funtów miesięcznie a także pobiera świadczenie wychowawcze na małoletnią. Sytuacja finansowa matki i dziecka jest zadowalająca, małoletnia ma zabezpieczone wszystkie niezbędne potrzeby. Uczestniczka nie może porozumieć się z wnioskodawcą odnośnie rozszerzenia jego kontaktów z córką, ma zastrzeżenia do metod wychowawczych byłego męża i sprawy te rozstrzygane są na drodze sądowej.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

zeznania uczestniczki A. C. /k.72 akt/;

zeznania świadka Z. A. /k.34-34v akt/;

opinia II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w

B. z siedzibą w S. /k.37-41 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej J. R. /k.70-71 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej A. Z. /k.71 akt/;

informacje z systemu PESEL-SAD o stronach postępowania /k.13-14 akt/;

sprawozdania z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w miejscu

zamieszkania uczestniczki /k.23-24, 30-31, 68-69 akt/.

Wnioskodawca B. C. ma 45 lat, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wnioskodawca od czerwca 2014 roku na stałe zamieszkuje na terenie Wielkiej Brytanii, pracuje jako sprzedawca i dostawca, dorabia także na taksówce, jest osobą samotną. B. C. jest zdrowy, nie leczył się psychiatrycznie ani odwykowo. Wnioskodawca nie nadużywa alkoholu, jest osobą niepalącą, nie zażywa narkotyków, nie był karany sądownie.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

opinia II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w

B. z siedzibą w S. /k.37-41 akt/.

Od momentu uregulowania kontaktów wnioskodawcy z dzieckiem na mocy wyroku rozwodowego B. C. regularnie spotyka się z córką podczas swoich przyjazdów do Polski (zwykle 2 razy w roku na okresy dwutygodniowe), praktycznie codziennie spędza wówczas czas z L. w miejscu jej zamieszkania w W. pomiędzy godziną 10:00 a 19:00, wychodzi z nią na spacery i wycieczki, w 2018 roku wyjechał z małoletnią nawet na kilka dni na wakacje nad morze (zabierając także uczestniczkę z uwagi m. in. na prośby dziecka), poza tym ojciec bardzo często kontaktuje się z córką telefonicznie, dzwoni do L. praktycznie codziennie, zwykle rano przed wyjściem dziecka do szkoły oraz popołudniu lub wieczorem, rozmawia z małoletnią za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Telefony od ojca nie zawsze są odbierane albowiem uczestniczka uważa, iż ojciec dzwoni za często i zakłóca to rytm dnia dziecka. Wnioskodawca na spotkania z córką przynosi upominki, pamięta o uroczystościach takich jak urodziny L., Dzień Dziecka, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, ostatnio we wrześniu 2020 roku był obecny na uroczystości przyjęcia dziecka do I Komunii Świętej. Ojcu małoletniej bardzo zależy na spotkaniach z córką a także na możliwości zabierania jej na dłuższe wyjazdy bez obecności matki, w tym także do miejsca zamieszkania swoich rodziców w Z.. Małoletnia zna swoich dziadków ojczystych, jednakże kontakt z nią utrzymuje tylko matka wnioskodawcy, która co jakiś czas dzwoni do wnuczki i sporadycznie się z nią spotyka. Dziewczynka ostatnio widziała się z rodzicami B. C. podczas uroczystości I Komunii Świętej i wizyta ta sprawiła jej radość. Zgodnie z wydanym postanowieniem z dnia 22 maja 2020 roku o zabezpieczeniu wnioskodawca w sobotę 27 lipca 2020 roku zabrał dziecko i pojechał razem z córką nad jezioro w B., z uwagi na zajęcie ośrodka przez kolonie zainteresowani mieli ograniczoną możliwość korzystania z atrakcji (np. sprzętu wodnego) i do miejsca zamieszkania dziecka wrócili następnego dnia wcześniej niż było to zaplanowane. Ojciec wyjechał także potem z córką dnia 3 sierpnia do C. i odwiózł małoletnią z powrotem 4 sierpnia w godzinach wieczornych. L. C. była zadowolona z tych wyjazdów, nie bała się nocować razem z ojcem bez obecności mamy, nie płakała, odczuwała jednak tęsknotę za uczestniczką. W trakcie kontaktów z córką wnioskodawca nie przejawia negatywnych zachowań względem dziecka, właściwie traktuje córkę a małoletnia dobrze czuje się w jego obecności i nie unika kontaktów z ojcem, uśmiecha się do niego, tuli, spędza z nim czas na zabawie, grach itp. Wnioskodawca planuje obecnie przyjazd do Polski na Święta Bożego Narodzenia 2020 roku i chciałby w tym czasie spędzić z córką kilka dni bez kontroli uczestniczki.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

zeznania uczestniczki A. C. /k.72 akt/;

zeznania świadka Z. A. /k.34-34v akt/;

opinia II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w

B. z siedzibą w S. /k.37-41 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej J. R. /k.70-71 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej A. Z. /k.71 akt/;

sprawozdania z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w miejscu

zamieszkania uczestniczki /k.23-24, 30-31, 68-69 akt/.

Małoletnia L. C. ma obecnie 10 lat i uczęszcza do IV klasy Szkoły Podstawowej w W.. Rozwój umysłowy małoletniej przebiega powyżej przeciętnej, dziewczynka ma bogaty zasób słownictwa, wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, jest utalentowana plastycznie, interesuje się jazdą konną. L. jest dzieckiem zdrowym, nie choruje przewlekle, rozwija się prawidłowo. Matka dba o edukację córki, jest w stałym kontakcie ze szkołą, wykazuje duże zaangażowanie w sprawy dziecka. Ojciec ma dostęp do e-dziennika i również interesuje się postępami córki w nauce, pomaga jej w zadaniach z języka angielskiego. Rozwój społeczny dziecka kształtuje się prawidłowo, natomiast rozwój emocjonalny jest zagrożony w zakresie poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa w procesie odżywiania, małoletnia odczuwa napięcie podczas spożywania posiłków. Więź małoletniej z ojcem jest umiarkowanie silna, dziewczynka zachowuje się w obecności ojca swobodnie. Małoletnia jest silnie związana uczuciowo z matką, jej relacja z uczestniczką jest bardzo bliska, L. bardzo polega na zdaniu matki, identyfikuje się z nią, stara się podzielać jej opinie i podtrzymywać poglądy uczestniczki wobec ojca. Małoletnia osiągnęła już wiek i gotowość do zwiększenia samodzielności i niezależności, nie należy hamować tych tendencji aby nie wpływać niekorzystnie na rozwój autonomii dziecka. Dziewczynka potrzebuje akceptacji matki dla rozszerzenia kontaktów z ojcem. Aktualnie L. obawia się dłuższych pobytów z dala od domu bez obecności matki, jest gotowa spędzić z ojcem 3-4 dni na jakimś wyjeździe. Dotychczas nie nocowała u rówieśników, nie wyjeżdżała na obozy czy kolonie, w czasie wakacji zostawała na noc u rodziców uczestniczki w W. ale zawsze w towarzystwie kuzynki. Dziecko jest gotowe do nocowania bez obecności matki przez kilka dni z rzędu o ile będzie należycie emocjonalnie przygotowane do wyjazdu poprzez okazanie tego ze strony uczestniczki.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

zeznania uczestniczki A. C. /k.72 akt/;

zeznania świadka Z. A. /k.34-34v akt/;

opinia II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w

B. z siedzibą w S. /k.37-41 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej J. R. /k.70-71 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej A. Z. /k.71 akt/;

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej L. C. /k.9 akt/;

opinia szkolna o małoletniej L. C. z lutego 2019 roku /k.10 akt/;

sprawozdania z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w miejscu

zamieszkania uczestniczki /k.23-24, 30-31, 68-69 akt/.

Wnioskodawca ma wystarczające kompetencje opiekuńcze natomiast jego kompetencje wychowawcze są obniżone. Ojciec jest zbyt uległy wobec córki, niewystarczająco sprawuje nad nią kontrolę i nadzór, w niewielkim zakresie angażuje się w sprawy edukacji i zdrowia dziecka. Ojciec jest w stanie rozpoznać i zaspokoić podstawowe potrzeby małoletniej. Więź ojca z dzieckiem jest silna, obarczona lękiem przed jej utratą. Narzuca się dziecku z własnymi potrzebami emocjonalnymi co dotyczy m. in. zbyt częstych telefonów do dziecka. Zalecany byłby udział ojca w warsztatach dla rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze. Uczestniczka ma wysokie kompetencje opiekuńcze, prezentuje bliską i akceptującą postawę wobec dziecka, niekiedy jest mało cierpliwa i ma czasem nieadekwatne wymagania rodzicielskie. W zakresie kompetencji wychowawczych matka wymaga korekty jeżeli chodzi o jej stosunek do kontaktów ojca i córki, przenosi własne urazy i opory wobec wnioskodawcy i jego rodziny na dziecko, przekazując np. córce własny lęk przed wyjazdem małoletniej do rodziców wnioskodawcy do Z.. Matka wywiera nadmierną presję na dziecko w kwestii jedzenia. Wskazane jest aby podjęła kontakt z psychologiem w celu zmiany swoich schematów myślowych dotyczących obszaru spożywania posiłków. Zalecane jest aby matka odbyła także konsultacje z psychologiem w celu przygotowania dziecka i zmniejszenia jego niepokoju przed wyjazdem z ojcem. Dla dobra dziecka niezbędne jest podjęcie współpracy wychowawczej pomiędzy rodzicami.

Dowód : zeznania wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/;

zeznania uczestniczki A. C. /k.72 akt/;

opinia II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w

B. z siedzibą w S. /k.37-41 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej J. R. /k.70-71 akt/;

opinia uzupełniająca biegłej A. Z. /k.71 akt/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: dokumentów w postaci: odpisu wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2016 roku sygn. akt X C 1566/15 /k.7-8 akt/, odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniej L. C. /k.9 akt/, opinii szkolnej o małoletniej L. C. z lutego 2019 roku /k.10 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD o stronach postępowania /k.13-14 akt/, sprawozdań z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w miejscu zamieszkania uczestniczki /k.23-24, 30-31, 68-69 akt/, akt X C 1566/15 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, opinii II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie /k.37-41 akt/, opinii uzupełniającej biegłej J. R. /k.70-71 akt/, opinii uzupełniającej biegłej A. Z. /k.71 akt/, zeznań świadka: Z. A. /k.34-34v akt/ a także zeznań wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/ i zeznań uczestniczki A. C. /k.72 akt/.

Przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości, treść tych dokumentów jest jednoznaczna i jasna, zostały sporządzone w przepisanej formie i przez upoważnione do tego organy, nie noszą śladów manipulacji a ich prawdziwość nie była kwestionowana w toku postępowania, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd zasadniczo dał wiarę zeznaniom świadka Z. A. /k.34-34v akt/, świadek zgodnie ze swoim stanem wiedzy zeznawała w sposób jasny, logiczny i konsekwentny, przedstawiła sytuację małoletniej L. C. oraz jej rodziców, przebieg kontaktów B. C. z córką, przyznała, że dziewczynka cieszy się na spotkania z ojcem, otrzymuje od niego prezenty, bardziej traktuje go jednak jako kolegę gdyż nie jest on wobec niej wystarczająco stanowczy. Zeznania świadka były przekonujące, wynikały z poczynionych przez nią obserwacji co do funkcjonowania rodziców i małoletniej, więzi emocjonalnych stron z dzieckiem, znalazły potwierdzenie w szeregu innych dowodów zebranych w sprawie, dlatego też Sąd dał im wiarę, z tym niewielkim zastrzeżeniem, że świadek wykazywała w pewnym stopniu negatywne nastawienie do ojca dziecka i jego żądania odnośnie rozszerzenia kontaktów z L. uznając je za zbyt daleko idące.

Sąd dał wiarę zeznaniom wnioskodawcy B. C. /k.71-71v akt/ i uczestniczki A. C. /k.72 akt/, gdyż co do zasady są one logiczne, spójne i konsekwentne, wzajemnie się uzupełniają, zarówno wnioskodawca jak i uczestniczka dokładnie opisali dotychczasowy przebieg kontaktów ojca z dzieckiem, to w jaki sposób wnioskodawca spędza czas z małoletnią, jak kontakty wpływają na dziecko, strony odniosły się do problemów z tym związanych oraz wzajemnych relacji i nieporozumień do jakich dochodzi między nimi na tle tych spotkań, pomiędzy tymi zeznaniami nie zachodzą istotne sprzeczności, a jedynie różnią się one co do zaangażowania ojca w bieżące sprawy dziecka oraz zasadności rozszerzenia kontaktów wnioskodawcy z dzieckiem i możliwości nocowania małoletniej poza miejscem zamieszkania bez obecności matki, co nie może dziwić wobec odmiennego stanowiska stron w tym zakresie. Sąd nie dał jednak wiary zeznaniom uczestniczki A. C. co do tego, że małoletnia zdecydowanie nie chce wyjeżdżać na kilka dni z noclegiem razem z ojcem a co za tym idzie rozszerzenie kontaktów będzie miało negatywny wpływ na dziecko, przeczy temu jednoznacznie opinia specjalistów sądowych, którzy wskazali, że dziewczynka z racji wieku i rozwoju jest już gotowa aby spędzić razem z ojcem nawet tydzień jednakże warunkiem jest aby odpowiednio wcześniej była przygotowana do tego przez matkę, która zamiast wywoływać u córki obawy i lęki co do takich wyjazdów powinna wzmacniać dziecko w zakresie rozwijania więzi z ojcem i możliwości spędzania czasu samodzielnie w jego towarzystwie, dlatego też niezbędne jest skorzystanie przez uczestniczkę z konsultacji psychologicznych aby te postawy zostały skorygowane.

Sąd dał wiarę wnioskom opinii II Opiniodawczego Zespołu (...) Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie /k.37-41 akt/ a także uzupełniającej opinii wydanej na rozprawie przez biegłe J. R. /k.70-71 akt/ i A. Z. /k.71 akt/ albowiem opinia została wydana w oparciu o analizę materiału dowodowego zebranego w sprawie i rzeczywiste badanie małoletniej oraz jej rodziców a także wszechstronną analizę sytuacji wychowawczej małoletniej, opinia została sporządzona przez osoby kompetentne, posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę, jest należycie uzasadniona, pomimo szeregu zastrzeżeń zgłaszanych przez uczestniczkę zarówno co do jej treści i wniosków biegli potrafili w sposób wyczerpujący i rzetelny umotywować swoje stanowisko, odnieśli się do wątpliwości zgłaszanych przez matkę dziecka i wyjaśnili wszelkie niejasności z tym związane, szczegółowo wskazali m. in. dlaczego zaproponowali taki a nie inny sposób uregulowania kontaktów ojca z dzieckiem, podali z jakich względów rozszerzenie tych kontaktów jest wskazane dla prawidłowego rozwoju dziecka i co należy zrobić aby dziewczynka czuła się bezpiecznie będąc kilka dni z rzędu wyłącznie pod opieka taty.

Zgodnie z art. 113 kro niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Artykuł 1131§1 kro mówi z kolei, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Natomiast art. 1132§1 i §2 kro stanowi, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może wówczas w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy też zakazać porozumiewania się na odległość. Z kolei art. 1135 kro stanowi, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Dodatkowo w myśl art. 1134 kro Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na brak porozumienia pomiędzy rodzicami małoletniej L. C. co do tego w jaki sposób wnioskodawca miałby dalej realizować kontakty z dzieckiem konieczne było rozstrzygniecie tej kwestii przez Sąd, który wydając orzeczenie w przedmiotowej sprawie kierował się głównie dobrem dziecka i starał się kwestię kontaktów uregulować tak, aby dziecko chętnie uczestniczyło w tych kontaktach, czuło się w ich trakcie dobrze i swobodnie a także by było bezpieczne, dlatego też na mocy art. 1135 kro zmienił dotychczasowe uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnią L. C. w zakresie kontaktów osobistych w taki sposób, aby ojciec stopniowo, poczynając od okresu Świąt Bożego Narodzenia 2020 roku miał możliwość spędzania z córką swobodnie bez obecności uczestniczki i poza miejscem zamieszkania dziecka kilku dni z rzędu, zwiększając tą ilość do tygodniowych okresów dwa razy do roku poczynając od 1 stycznia 2022 roku a w pozostałym zakresie wniosek jako sprzeczny z dobrem małoletniej L. C. oddalił. W świetle zebranych dowodów i poczynionych na ich podstawie ustaleń Sąd uznał, że zasadny był wniosek B. C. co do zmiany kontaktów ojca z córką poprzez wydłużenie czasu ich trwania i umożliwienie spędzania ojcu z córką czasu swobodnie, bez obecności uczestniczki, jednakże z uwagi na sytuację dziecka, silny związek małoletniej z matką i brak akceptacji uczestniczki na taką zmianę nie było zasadnym od razu zwiększenie tych kontaktów w taki sposób, aby już od Świąt Bożego Narodzenia były to okresy tygodniowe, jak domagał się tego ojciec dziewczynki. Należy przede wszystkim podkreślić, że od momentu wydania w dniu 11 stycznia 2016 r. wyroku rozwodowego regulującego kontakty ojca z dzieckiem upłynęły już 4 lata, małoletnia skończyła 10 lat, jest dziewczynką w wieku szkolnym, rozwija się prawidłowo, wnioskodawca przez cały ten okres systematycznie realizował wyznaczone kontakty osobiste spotykając się z córką dwa razy do roku, zwykle przez okresy dwutygodniowe podczas swoich pobytów w Polsce, kontakty te przebiegały prawidłowo, B. C. właściwie traktował małoletnią, co do zasady zapewniał jej stosowną opiekę, dziecko nie zgłaszało, aby ze strony ojca działa mu się jakakolwiek krzywda, w trakcie badań w II Opiniodawczym Zespole (...) w S. małoletnia wprost wskazywała, że dobrze czuje się w obecności ojca, także babcia i matka L. podkreślały, że małoletnia cieszy się kiedy ojciec do niej przyjeżdża jednakże z racji rzadkich wizyt bardziej traktuje wnioskodawcę jak kolegę i wykorzystuje fakt, iż ojciec nie potrafi być wobec niej tak stanowczy jak matka. Ojcu bardzo zależy na kontaktach z córką, boi się utraty więzi z małoletnią, codziennie dzwoni do dziecka co czasami może być nawet nieco męczące dla dziewczynki. Małoletnia L. C. jest silnie emocjonalnie związana z matką i przejmuje jej postawy oraz odczucia względem możliwości rozszerzenia kontaktów z ojcem, matka przejawia bowiem nadopiekuńczość i nadmierną kontrolę wobec dziecka, obawia się, że małoletnia będzie zbyt mocno tęsknić za nią jeśli przez kilka dni będzie wyłącznie pod opieką ojca, np. na wakacjach z dala od domu, nie ma zaufania do metod wychowawczych wnioskodawcy, uważa, że jest on za mało odpowiedzialny i daje córce zbyt dużo swobody, obawy te przenosi niestety na córkę generując niepotrzebny lęk u dziecka przed wyjazdem z ojcem, co powoduje, że dziewczynka nie jest jeszcze w pełni gotowa, aby na tydzień czasu wyjechać razem z tatą, gdyż mogłoby to generować u niej zbyt duży stres i tęsknotę za uczestniczką a w efekcie przynieść negatywne skutki dla dalszego jej rozwoju. Podkreślenia wymaga, że małoletnia z racji wieku i rozwoju emocjonalnego powinna zacząć stawać się bardziej samodzielna, mniej uzależniona od matki, mieć możliwość zdobywania własnych doświadczeń ze spotkań z ojcem i nawiązania relacji z jego rodziną także w miejscu zamieszkania rodziców wnioskodawcy, jednakże wymaga do tego wcześniejszego przygotowania, tym bardziej, że we wakacje 2019 roku spędziła pod opieką ojca bez obecności matki dwa pierwsze noclegi, a jej więź emocjonalna z tatą musi zostać jeszcze wzmocniona. W ocenie Sądu aby kontakty małoletniej z ojcem przebiegały prawidłowo, by wnioskodawca lepiej potrafił odczytywać potrzeby córki, zaangażował się bardziej w istotne sprawy dziecka niezbędne jest podniesienie przez niego kompetencji wychowawczych a ze strony uczestniczki i dziecka odpowiednie przygotowanie małoletniej do tych kontaktów i zmiana postaw matki w tym zakresie poprzez odbycie wspólnie z dzieckiem konsultacji psychologicznych. Wywiązanie się z powyższych obowiązków powinno zdaniem Sądu pomóc także we wzajemnych relacjach pomiędzy rodzicami dziecka i doprowadzić do porozumienia przy okazji dalszej modyfikacji kontaktów w przyszłości. Dla dobra dziewczynki i poczucia bezpieczeństwa należy stopniowo od końca tego roku rozszerzać czas który małoletnia będzie spędzała wyłącznie z ojcem, poczynając od 3 kolejnych dni w okresie Świąt Bożego Narodzenia, do 4 dni w pierwszym półroczu 2021 roku, 5 dni w drugiej połowie 2021 roku i dopiero od stycznia 2022 roku docelowych 7 dni dwa razy w roku, przy czym wnioskodawca powinien informować uczestniczkę z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych terminach przyjazdu do Polski, aby te wizyty nie były zaskoczeniem dla matki i dziecka i nie kolidowały z planami spędzania wolnego czasu przez uczestniczkę z córką. Z uwagi na panujący konflikt pomiędzy rodzicami, silną więź dziecka i matki, liczenie się przez córkę ze zdaniem uczestniczki, wszelkiego rodzaju zmiany należy wprowadzać stopniowo, sprawdzając reakcję dziecka na nie i dając mu możliwość przyzwyczajenia się do nowej sytuacji, przy czym istotną rolę do odegrania będzie tu miała właśnie matka dziecka albowiem jak wskazali biegli, to ona musi zmienić swoje podejście dając ojcu więcej swobody w tych kontaktach i zapewniać małoletnią o swoim wsparciu dla rozszerzenia kontaktów, dzięki czemu dziewczynka nie będzie czuła się obciążona czy też nielojalna wobec mamy chcąc spędzić kilka dni wakacji tylko z tatą. Nie ma bowiem przeciwwskazań do tego, aby małoletnia mogła spędzać więcej czasu z ojcem a wręcz przeciwnie, dodatkowo spędzany wspólnie czas pozwoli aby wzajemne relacje L. i jej ojca uległy pogłębieniu, tym bardziej, że dziecko jest gotowe do takiej zmiany pod względem rozwoju osobowościowego. Wnioskodawca po ukończeniu zajęć podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze będzie w stanie sprostać wymaganiom i potrzebom córki jak również powinien nabyć umiejętność stawiania odpowiednich granic i barier dziecku czym z czasem zaskarbi sobie większy szacunek u małoletniej. Dziewczynka nocowała już bez obecności matki z ojcem, nie stanowiło to dla niej nadmiernego stresu, tęskniła wprawdzie za mamą ale bez problemu była w stanie przespać całą noc będąc wyłącznie pod opieką ojca, dlatego też jest już gotowa aby w tym roku spędzić z wnioskodawcą dwie noce, od tamtej sytuacji minął już bowiem ponad rok, dziecko jest w IV klasie szkoły podstawowej, coraz więcej rozumie i musi nabierać samodzielności. L. C. dobrze czuje się w obecności ojca, bardzo lubi spędzać z nim czas, dlatego też nie ma zdaniem Sądu żadnej obawy, że podczas kontaktów ze strony ojca spotka małoletnią jakaś krzywda. Matka dziecka jest osobą nadwrażliwą i nadopiekuńczą, ma tendencję do zbytniego kontrolowania przebiegu spotkań ojca z córką, dlatego niezbędne jest aby dokonała modyfikacji tych postaw, by nie zaburzało to w przyszłości prawidłowego rozwoju dziecka i nie spowodowało nabywania przez dziewczynkę niepotrzebnych lęków. Zdaniem Sądu takie uregulowanie kontaktów jest też korzystne dla wnioskodawcy, zapewnia mu swobodny i nieskrępowany kontakt z córką, ma on możliwość odpowiednio wcześniej zaplanowania przyjazdu do kraju, zorganizowania różnego rodzaju atrakcji dziecku, poinformowania matki o swoich planach aby wiedziała ona gdzie L. będzie przebywać i nie denerwowała się zbytnio tym, że wnioskodawca zabierze dziecko w nieodpowiednie miejsca.

Podsumowując, Sąd kierując się dobrem dziecka, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg kontaktów wnioskodawcy B. C. z córką, fakt, że dziecko dobrze czuje się w obecności ojca, nie ma złych doświadczeń z nim związanych, lubi spędzać czas z tatą, co też służy jej dobru, ojciec potrafi zaspokoić podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka i zapewnić mu odpowiednie warunki a zarazem to, że konieczne jest pogłębianie wzajemnych relacji i więzi ojca z dzieckiem, uznał, że kontakty osobiste ojca z małoletnią L. C. powinny odbywać się w szerszym wymiarze i na innych zasadach niż zostało to uregulowane w wyroku rozwodowym i częściowo zgodnie z propozycją wnioskodawcy oraz sugestiami biegłych przyjął, że spotkania te będą odbywały się poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki A. C., początkowo przez 3 kolejne dni poczynając od Świąt Bożego Narodzenia przypadających w 2020 roku, następnie przez 4 kolejne dni w pierwszym półroczu 2021 roku, 5 kolejnych dni w drugim półroczu 2021 roku a od 1 stycznia 2022 roku dwa razy do roku nieprzerwanie przez 7 kolejnych dni, przy czym wnioskodawca będzie każdorazowo informował uczestniczkę o planowanym przyjeździe do Polski z miesięcznym wyprzedzeniem. Powyższe uregulowanie jest zgodne z dobrem dziecka i wystarczające dla możliwości spędzania z małoletnią odpowiedniej ilości czasu w okresie pobytów wnioskodawcy w Polsce i budowania właściwych więzi, natomiast w pozostałym zakresie wniosek jako zbyt daleko idący Sąd oddalił, małoletnia nie jest bowiem gotowa do tego aby od razu, bez zwiększenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez ojca oraz odpowiedniej konsultacji psychologicznej z matką i dokonania się zmiany jej postaw spędzić z ojcem nieprzerwanie od razu cały tydzień bez obecności matki już w tym roku, natomiast jeżeli strony wywiążą się z nałożonych zobowiązań, dziecko będzie miało wsparcie ze strony matki to taka możliwość będzie istniała od początku 2022 roku (L. będzie wówczas w wieku 12 lat). Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 1134 kro zobowiązał B. C. do udziału w zajęciach mających na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i przedłożenia sądowi zaświadczenia potwierdzającego udział w tych zajęciach a A. C. do wzięcia udziału wspólnie z małoletnią L. C. w konsultacjach psychologicznych mających na celu przygotowanie emocjonalne małoletniej do rozszerzenia kontaktów z ojcem w terminie 6 miesięcy od dnia uprawowomocnienia się orzeczenia i przedłożenia sądowi zaświadczenia potwierdzającego udział w tych konsultacjach. W ocenie Sądu, dzięki realizacji wymienionych warunków w przyszłości istnieć będzie możliwość realizowania osobistych kontaktów wnioskodawcy z córką bez przeszkód przez okresy tygodniowe.

Mając to wszystko na względzie Sąd zmienił kontakty wnioskodawcy B. C. z małoletnią córką L. C. w sposób powyżej opisany albowiem dobro dziecka wymagało ich rozszerzenia poprzez umożliwienie na chwilę obecną spędzania ojcu z dzieckiem większej ilości czasu niż miało to miejsce dotychczas, poza miejscem zamieszkania dziecka i bez udziału matki. Powyższe uregulowanie pozwoli uniknąć małoletniej L. C. nadmiernego stresu i przyczyni się do budowania coraz silniejszych relacji z ojcem, umożliwi wnioskodawcy zbliżenie z córką, wymusi na nim większe zaangażowanie się sprawy dziecka oraz powinno spowodować zmianę postaw matki poprzez danie ojcu większej swobody w kontaktach z córką.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 520§1 kpc.

Sędzia Sądu Rejonowego

/Wojciech Kokociński/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Borońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński
Data wytworzenia informacji: